Структура НДІ "Украгропромпродуктивність"

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА
УКРАЇНСЬКОГО НАУКОВО-ДОСЛІДНОГО ІНСТИТУТУ
ПРОДУКТИВНОСТІ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ

( Затверджено Міністерством аграрної політики та продовольства України)