Звіти

Звіт про науково-дослідну роботу НДІ «Украгропромпродуктивність за період з 1 січня 2021 року по 31 грудня 2023 року щодо виконання завдань науково-технічної програми:
“Наукові дослідження і розроблення методичних підходів та економічних
нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів на
виробництві продукції (робіт, послуг) для забезпечення та удосконалення
соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу та
територіальних громад на період 2021-2023 років”

 

Звіт про виконання тематичного плану науково-дослідних робіт НДІ «Украгропромпродуктивність» щодо виконання завдань науково-технічної програми:
“Наукові дослідження і розроблення методичних підходів та економічних
нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів на
виробництві продукції (робіт, послуг) для забезпечення та удосконалення
соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу та
територіальних громад на період 2021-2023 років”
за І півріччя 2023 року

 

ЗВІТ
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ РОБОТУ
за тематикою науково-технічної комплексної програми
«Наукові дослідження і розробки у сфері сталого соціально-економічного розвитку агропромислового виробництва та сільських територій та їх нормативно-аналітичне забезпечення на період 2016-2020 років»
НДІ «Украгропромпродуктивність», зональних і регіональних центрів
продуктивності АПК за 2016–2020 роки