16 листопада 2023 року о 10 годині відбудеться засідання вченої ради у форматі онлайн в Українському науково-дослідному інституті продуктивності агропромислового комплексу.

Порядок денний:

  1. Про стан виконання тематичного плану науково-дослідних робіт за ІІІ квартал та 9 місяців 2023 року відповідно до науково-технічної програми «Наукові дослідження і розроблення методичних підходів та економічних нормативних систем витрат трудових і матеріальних ресурсів на виробництві продукції (робіт, послуг) для забезпечення та удосконалення соціально-економічного розвитку агропромислового комплексу та територіальних громад на 2021-2023 рік».
  2. Про формування тематичного плану НДР на 2024 рік у розрізі усіх завдань, видів робіт та підприємств для проведення досліджень.
  3. Про підготовку інформаційного звіту щодо виконання завдань тематичного плану НДР за 2023 рік та заключного наукового звіту за результатами виконання завдань науково-технічної комплексної програми на 2021-2023 роки.
  4. Інформація щодо результатів проведення державної атестації НДІ «Украгропромпродуктивність».
  5. Підсумок діяльності інституту по договірній тематиці та створенню науково-технічного продукту за 9 місяців 2023 року.
  6. Інформація по проведенню реорганізації зональних і регіональних науково-дослідних центрів, згідно наказу Міністерства аграрної політики та продовольства України від 06.06.2022 року № 330.
  7. Про зміни у складі вченої ради НДІ «Украгропромпродуктивність».
  8. Кадрові питання.
  9. Різне.
  10. Підведення підсумків засідання вченої ради.