Загальні відомості

Український науково-дослідний інститут продуктивності агропромислового комплексу, 5 зональних і 19 регіональних науково-дослідних центрів продуктивності АПК (далі НДІ «Украгропромпродуктивність») формують єдину наукову платформу з розроблення систем економічних норм праці і нормативів часу для агропро¬мислового виробництва.

Особливістю наукової діяльності НДІ «Украгропромпродуктивність» є розроблення сучасних нормативних систем та виявлення резервів ефективного використання трудових і матеріальних ресурсів, інформаційно-аналітичне та науково-методологічне забезпечення структурних змін в економіці та АПК з метою сприяння підвищенню місця України в глобальному індексі конкурентоспроможності, у тому чеслі за рахунок покращення показників «оплата та продуктивність», «гнучкість системи визначення рівня оплати праці», «співробітництво науки та бізнесу», «доступність науково-дослідної та навчально-тренувальної системи».

Науковці НДІ «Украгропромпродуктивність» проводять спостереження у виробничих умовах АПК («польові дослідження»), одержані вихідні дані обробляються з використанням економіко-математичних методів. НДІ «Украгропромпродуктивність» розробляє для використання в умовах виробництва норми витрат праці та матеріальних ресурсів для підприємств, установ та організацій різних сфер господарської діяльності. Зазначені норми і нормативи враховують особливості техніко-організаційних і природно-кліматичних умов бізнесу.

НДІ «Украгропромпродуктивність» єдина установа, яка розробляє класифікатори трудових процесів, методичні рекомендації з оплати праці робітників сільськогосподарських підприємств.

Важливою складовою та особливістю наукової діяльності НДІ «Украгропромпродуктивність» слугує удосконалення галузевої системи професійної класифікації та розроблення для цієї мети Довідників кваліфікаційних характеристик професій працівників в галузях АПК. Науковцями інституту також аналізуються та узагальнюються матеріали з тарифікації на різноманітні види робіт.

Стратегія розвитку НДІ «Украгропромпродуктивність» полягає в посиленні наукового потенціалу з нормотворчої, законопроектної роботи та супроводженні розробки і моніторингу реалізації державної аграрної політики.

Серед перспективних напрямів наукових досліджень розрізняють: