Норми часу на рецензування тестових завдань Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту

Норми часу на рецензування тестових завдань Єдиного Державного Кваліфікаційного Іспиту

Науковці «НДІ «Украгропромпродуктивність» на запит Державної установи «Науково-методичний центр вищої та фахової передвищої освіти» Міністерства освіти і науки України провели наукові дослідження та розрахували норми часу на рецензування тестових завдань єдиного державного кваліфікаційного іспиту (ЄДКІ) на прикладі спеціальностей 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза».

Рецензування тестового завдання спрямовано на те, щоб сприяти покращенню тестів і самого процесу тестування, а також допомагати користувачам і експертам приймати вірні оціночні рішення.

Норми часу на рецензування тестових завдань розроблено на підставі проведених хронометражних спостережень та з урахуванням усіх вагомих чинників, які впливають на трудомісткість цього процесу.

Також, в Інституті нагадали про розроблення тимчасових змінних норм продуктивності та витрат палива на внесення мінеральних добрив агрегатом «New Holland T6050+РМД-8».